Heerema Marine Contractors Nederland B.V. werd een deelcontract gegund door Wood-GMC voor het verlenen van assistentie bij alle werkzaamheden op zee voor het ontmantelen en hergebruiken van de Brent Spar storage and offloading boei. Het project bestond uit drie fasen:

Fase I: Het verwijderen van de topsides van de hull van de spar en het daarna lossen van de topsides op de werf in Hjelmeland.

Fase II: Het verticaal hijsen en de ontmanteling van de hull van de spar in vijf stappen van elke een 23,25 m hoge ringsectie. Voor lancering werd de barge H-851 (in de modus "Heftruck") uitgerust met een hijsbak onder de rocker beams, die kunnen worden opgevijzeld met 18 strand jacks. De werkzaamheden van HMC voor deze fase waren de volgende:

  • Transport van launch barge H-851 naar Yrke Fjorden;
  • Afmeren van de H-851 met gebruik van het bestaande Brent Spar mooring-systeem;
  • Samenvoeging van de hull van de spar;
  • Strand-jacking van de hull van de spar;
  • Loshalen van de ringsecties.

Fase III: Transport van de H-851 naar Mekjarvik, Stavanger waar de ringsecties van de H-851 werden gehesen en naast elkaar op de zeebodem werden geplaatst als fundering voor de nieuwe roll-on, roll-off-kade.

Belangrijkste kenmerken

Mijlpalen
Offshore startdatum: 1999 - KW1
Offshore einddatum: 1999 - KW4

Verdeling
Schip: Thialf
Hamers: --

Belangrijkste technische gegevens

Topsides: Hoogte 25 m - Diameter 1.024" - Gewicht 1.683 t
Transitiekolom: Hoogte 23,3 m - Diameter 669" - Gewicht 1.564 t
1e ringsectie: Hoogte 23,3 m - Diameter 1.146" - Gewicht 2.3553 t
2e ringsectie: Hoogte 23,3 m - Diameter 1.146" - Gewicht 1.492 t
3e ringsectie: Hoogte 23,3 m - Diameter 1.146" - Gewicht 1.706 t
ringsectie: Hoogte 23,3 m - Diameter 1.146" - Gewicht 8.010 t