Esso Norge A/S gaf Heerema Tønsberg een EPCI-contract voor het Ringhorne Platform. Heerema Tønsberg gunde het deelcontract voor transport en installatie aan Heerema Marine Contractors Nederland BV.

Het Ringhorne platform bevindt zich in het Noorse gedeelte van de Noordzee op een waterdiepte van 129 m. In november 2001 werd de cargo barge H-113 met de accommodatie van Götenburg naar Tønsberg gesleept, waarbij de accommodatie van te voren gemonteerd was en gereed was voor het uiteindelijke transport en de installatie in mei 2002.

In december 2001 werd de cargobarge H-404 met de boorfaciliteiten van Zwijndrecht naar Tønsberg gesleept, waar Smith de modules op het dek hees. In april 2002 werden barge H-627 met het jacket en barge H-122 met de palen van Vlissingen naar de Ringhorne installatielocatie gesleept. Het jacket werd van de barge gehesen, omgekeerd en door de SSCV Thialf geplaatst. Dit alles werd met twee kranen uitgevoerd.

Voor de installatie van de topsides in mei 2002, werden de accommodaties, flareboom en pedestal crane met de H-113 en het geïntegreerde dek met de H-541 van Tønsberg naar de Ringhorne installatielocatie gesleept. Het dek werd omhoog gehesen en op het jacket geplaatst door de SSCV Thialf met behulp van twee kranen. De accommodaties werden met behulp van één kraan verplaatst. Nadat deze aan het dek waren gelast, verrichtte de SSCV verschillende werkzaamheden om de opdracht af te ronden en bleef zij ter plaatse totdat het platform was bewoond.

Belangrijkste kenmerken

Mijlpalen
Offshore startdatum: 2002 - KW1
Offshore einddatum: 2002 - KW4

Verdeling
Schip: Thialf--
Transportvaartuig:
Hamers: MHU-2100, MHU-2100 en S-2300

Belangrijkste technische gegevens

Jacket 6.700 t droog gewicht- Hijswerkzaamheden met 2 kranen
Dek: 11.670 t droog gewicht - Twee kranen
Accommodatiemodule: 1.250 t droog gewicht - lift met één kraan
Lichtere hijswerkzaamheden: incl. pedestal crane cab met onderstuk (90 t droog) en flareboom (65 t droog)