Het contract voor het transporteren en installeren van de Shearwater Development Alliance faciliteiten werd in februari 1997 aan Heerema Marine Contractors UK Ltd gegund als deelcontract van Heerema Hartlepool.

De SDA was een samenwerkingsverband dat bestond uit Shell, Heerema en Amec. Het jacket werd ontworpen door HMC in Leiden en gemaakt door HHB in Vlissingen. De topsides werden ontworpen door Amec in Londen en gemaakt door Amec, Wallsend en Heerema Hartlepool.

Fase 1 van de installatie werd in mei 1999 afgerond en bestond uit het SWR 'C' jacket en het wellhead dek (op het eerder geïnstalleerde SWR 'A' jacket dat een afzonderlijk project was.)

Fase 2 werd in april 2000 afgerond en hiervoor werd de capaciteit van de twee kranen van de Thialf uitgebreid tot de grootste HLV ter wereld. Het schip had een geïntegreerd dek (een record op het gebied van hijswerkzaamheden), een cabinemodule, verbrandingsinstallatie, brug en flare. Als meerwerk werden ondersteunende aansluitwerkzaamheden door de Thialf uitgevoerd. De duur van deze ondersteuning werd verkort door het aantal wachturen als gevolg van weersomstandigheden voorafgaand aan het hijsen van het geïntegreerde dek.

Belangrijkste kenmerken

Mijlpalen
Offshore startdatum: 2000 - KW1
Offshore einddatum: 2000 - KW4

Verdeling

Schip: Thialf
Hamers: MHU-2100, S-2300 als reserve

Belangrijkste technische gegevens - Fase 1
Jacket: Twee kranen / Lift upend - 5.718 t
Verankeringspalen (8 off): Diameter 108"
Wellhead dek: 1,200 t

Belangrijkste technische gegevens - Fase 2
Type dek: Hijsen met twee kranen - 11.800 t
Cabinemodule: 850 t
Verbrandingsinstallatie: 520 t
Brug: 250 t
Type flare: Upend met twee kranen - 190 t