Heerema Marine Contractors werd door DSME gecontracteerd voor het transporteren en installeren van het Wheatstone Platform. Naast het transport en de installatie van een Steel Gravity Structure (SGS) omvat het contract o.a. de funderingswerkzaamheden, het installeren van solide ballast, installeren van erosiebescherming en verwijderen van de buoyancy tank (uitgevoerd door onderaannemers) en installeren van topside.

De SGS van 36.000 mT werd gefabriceerd in Korea en getransporteerd met het Heavy Transport Vessel (HTV) Mega Passion in het 3e kwartaal van 2014. De SGS werd aan de kust bij Dampier van de HTV afgehaald en drijvend met sleepboten naar de installatielocatie getrokken. Daar werd de SGS geballast met water en op de voorgeïnstalleerde rock blanket binnen de toleranties geplaatst. Hierna werd een vaste ballast van 115.000 mT ijzererts in de SGS geïnstalleerd en erosiebescherming rondom de SGS bevestigd.

De topsides van 36.000 mT werden gefabriceerd op de DSME-werf in Okpo, Korea en in het 2e kwartaal van 2015 met de Heerema barge H-851 naar Australië getransporteerd. Bij aankomst in het veld werden de topsides samengevoegd met de eerder geïnstalleerde SGS. De installatie werd uitgevoerd door middel van de float-over methode, waarbij de H-851 tussen de SGS-kolommen werd gemanoeuvreerd en de topsides op de SGS werden neergezet door het ballasten van de barge. De installatie van de topside werd volgens planning voltooid.

Belangrijkste kenmerken

Mijlpalen
Offshore startdatum: 2014-KW1
Offshore einddatum: 2015-KW2

Verdeling
HMC-materieel: H-851
Overig materieel: meerdere schepen en sleepboten van derden

Belagnrijkste technische gegevens
 
Rock blanket: 35.000 mT gesteente met D50 van 40 mm
SGS: 35.000 mT incl. 2 drijftanks (600 mT per stuk); l 110 m x b 76 m x h 96 m
Vaste ballast: 115.000 mT ijzererts
Erosiebescherming: 18.000 mT gesteente met D50 van 130 mm; 82 beton- en staalmatten (noordkant)
Dek: 36.000 mT; l 142,5 m x b 71 m x h 146 m (hoogte vlam)